Nieuwe editie Basisvaardigheden Microbiologie

Er is grote vraag naar Basisvaardigheden Microbiologie. Deze leermethode, bestaande uit een werkboek met ondersteunende website, wordt op de meeste laboratoriumscholen (MLO) in Nederland gebruikt.
De uitgever MK Publishing heeft besloten dat er een nieuwe editie gaat komen met een vernieuwde layout en met meer kleur. Ook zal er het een en ander aan inhoud veranderen. De hoofdstukken over Identificatie van micro-organismen en Voedingsmiddelenmicrobiologie worden aangepast.
De nieuwe zesde editie van Basisvaardigheden Microbiologie zal verschijnen begin 2018. In de zomer van 2017 zal de website Basisvaardigheden Microbiologie onder handen worden genomen, zodat onder meer de interactieve zelftests op de tablet of smartphone gemaakt kunnen worden.

Op en aanmerkingen ter verbetering van de leermethode zijn zeer welkom en kunnen hier worden doorgegeven.

zesde-druk

Mindmap hoofdstuk biotechnologie

Ook in de nieuwe editie van Biologie voor het MLO wordt elk hoofdstuk samengevat met een mindmap. In zo’n visueel schema zijn titels van paragrafen en subparafen geordend rond het centrale thema van elk hoofdstuk. Leerlingen zien in één oogopslag de belangrijkste begrippen en de structuur van de leerstof. Onderzoek toont aan dat leerlingen beter leren als zij zich de leerstof voor de geest kunnen halen.
Hieronder de mindmap van het nieuwe hoofdstuk Biotechnologie.

mindmap biotechnologie

De mindmaps in Biologie voor het MLO zijn gecreëerd met Bubbl.us. De nieuwe, zesde editie verschijnt in het voorjaar 2016.

Nieuwe website Basisvaardigheden Microbiologie

De website Basisvaardigheden Microbiologie zal in de zomervakantie worden aangepast. Onderdelen worden ‘responsive’ gemaakt, d.w.z. webpagina’s schalen mee met de afmetingen van een beeldscherm. Basisvaardigheden Microbiologie is dan niet alleen goed leesbaar op een laptop, maar ook op een tablet, of smartphone.

De nieuwe website wordt hier ontwikkeld.

Tot eind augustus 2015 blijft de ‘oude’ website van Basisvaardigheden Microbiologie in de lucht.

website