Tweede verbeterde oplage

Er is inmiddels een tweede oplage verschenen van de zesde druk van Biologie voor het MLO. In deze oplage zijn typefouten verbeterd en de adviezen bij de Schijf van Vijf op blz. 108 aangepast.

Recensie Biologie voor het MLO

In het tijdschrift NVOX (nummer 4 van 2017) staat een mooie recensie over het leerboek Biologie voor het MLO.
“Het boek geeft een mooi overzicht van de basiskennis biologie die een analist nodig lijkt te hebben”.
De recensent is niet alleen lovend over de inhoud, maar ook over de afbeeldingen: “Toen ik voor de eerste keer het boek doorbladerde, was ik vooral onder de indruk van de illustraties”.
Leerlingen gebruiken deze methode met veel plezier: “Rondvraag onder studenten van de lerarenopleiding, die stage lopen op mlo-scholen of zijn doorgestroomd vanaf het mlo, leert dat deze methode met veel plezier gebruikt wordt”.

NVOX 4-2017
Uit: NVOX magazine voor het onderwijs in natuurwetenschappen, april 2017

Uitstel Basisvaardigheden Microbiologie

De aangekondigde nieuwe editie van Basisvaardigheden Microbiologie wordt voorlopig uitgesteld. Door persoonlijke omstandigheden ben ik helaas niet in staat geweest om voldoende tijd te kunnen besteden aan de ontwikkeling van kopij. De lancering van de nieuwe, zesde editie van Basisvaardigheden Microbiologie staat nu gepland voor begin 2018.