Nieuwe editie Basisvaardigheden Microbiologie

Er is grote vraag naar Basisvaardigheden Microbiologie. Deze leermethode, bestaande uit een werkboek met ondersteunende website, wordt op de meeste laboratoriumscholen (MLO) in Nederland gebruikt.
De uitgever MK Publishing heeft besloten dat er een nieuwe editie gaat komen met een vernieuwde layout en met meer kleur. Ook zal er het een en ander aan inhoud veranderen. De hoofdstukken over Identificatie van micro-organismen en Voedingsmiddelenmicrobiologie worden aangepast.
De nieuwe zesde editie van Basisvaardigheden Microbiologie zal verschijnen begin 2018. In de zomer van 2017 zal de website Basisvaardigheden Microbiologie onder handen worden genomen, zodat onder meer de interactieve zelftests op de tablet of smartphone gemaakt kunnen worden.

Op en aanmerkingen ter verbetering van de leermethode zijn zeer welkom en kunnen hier worden doorgegeven.

zesde-druk

Antwoorden 6e druk

De antwoorden van alle opdrachten uit Biologie voor het MLO 6e druk staan nu op de website. De antwoorden zijn beveiligd met een wachtwoord, zodat leerlingen er niet zo gemakkelijk bij kunnen.
Van leerlingen wordt verwacht dat zij de opdrachten oplossen met behulp van de leesteksten uit het boek. Als dit niet lukt schakelen zij de hulp in van hun docent.

Docenten kunnen bij de webmaster het wachtwoord opvragen.

Nieuwe website in de lucht

De nieuwe website bij de leermethode Biologie voor het MLO is in de lucht! 
Al jaren maakt de leermethode Biologie voor het MLO gebruik van Hot Potatoes. Met Hot Potatoes kunnen docenten zonder speciale voorkennis interactieve oefeningen opmaken, die nadien gemakkelijk in een webpaginavorm te gieten zijn.
Hot Potatoes pagina’s vertonen zich echter niet zo gemakkelijk op kleine beeldschermen, zoals op een smartphone. Daarom zijn de zelftests bij Biologie voor het MLO vervangen door responsieve, schaalbare webpagina’s van WordPress. De website past zich automatisch aan de schermgrootte van een desktop, tablet, of smartphone. De zelftests zijn gemaakt met de WordPress plugin WP-Pro-Quiz.

Verder bevat de nieuwe website samenvattingen in de vorm van mindmaps en een groot aantal video's die de leerstof per hoofdstuk uitleggen.

www.biologievoorhetmlo.nl

Mobile learning

Deze zomer wordt hard gewerkt aan het ‘responsief’ maken van de website bij Biologie voor het MLO. Na de zomervakantie zullen de zelftests zich, zowel op de computer als op de smartphone, gemakkelijk vertonen. De lay-out past zich aan aan de grootte van het beeldscherm.
Leerlingen kunnen zo, altijd-en-overal, zelfs onderweg naar school zelftests op hun telefoon oefenen. Dit wordt ‘mobile learning’ genoemd.
De nieuwe zelftests komen hier te staan.
IMG_8834