Tweede verbeterde oplage

Er is inmiddels een tweede oplage verschenen van de zesde druk van Biologie voor het MLO. In deze oplage zijn typefouten verbeterd en de adviezen bij de Schijf van Vijf op blz. 108 aangepast.

Recensie Biologie voor het MLO

In het tijdschrift NVOX (nummer 4 van 2017) staat een mooie recensie over het leerboek Biologie voor het MLO.
“Het boek geeft een mooi overzicht van de basiskennis biologie die een analist nodig lijkt te hebben”.
De recensent is niet alleen lovend over de inhoud, maar ook over de afbeeldingen: “Toen ik voor de eerste keer het boek doorbladerde, was ik vooral onder de indruk van de illustraties”.
Leerlingen gebruiken deze methode met veel plezier: “Rondvraag onder studenten van de lerarenopleiding, die stage lopen op mlo-scholen of zijn doorgestroomd vanaf het mlo, leert dat deze methode met veel plezier gebruikt wordt”.

NVOX 4-2017
Uit: NVOX magazine voor het onderwijs in natuurwetenschappen, april 2017

Uitstel Basisvaardigheden Microbiologie

De aangekondigde nieuwe editie van Basisvaardigheden Microbiologie wordt voorlopig uitgesteld. Door persoonlijke omstandigheden ben ik helaas niet in staat geweest om voldoende tijd te kunnen besteden aan de ontwikkeling van kopij. De lancering van de nieuwe, zesde editie van Basisvaardigheden Microbiologie staat nu gepland voor begin 2018.

Zelfstandig leren?

De antwoorden op de vragen uit de nieuwe editie van Biologie voor het MLO staan op de website achter een wachtwoord. Ik heb gevraagd wat docenten van deze didactische keuze vinden.

Van ruim 30 docenten die Biologie voor het MLO gebruiken heb ik een reactie gekregen. De meeste docenten vinden het een goed idee dat de antwoorden op een beveiligde webpagina staan, omdat veel studenten anders de antwoorden letterlijk kopiëren.

Hieronder staan een paar reacties van docenten.

“Ik vind dit een heel goed idee. Had tijdens mijn lessen regelmatig het idee dat een groot deel de antwoorden letterlijk van de website had overgeschreven.”

“Dat vind ik een goede actie! Studenten komen anders toch te snel in de verleiding de antwoorden te kopiëren of over te schrijven.”

“Ik vind het een heel goed idee, zo’n wachtwoord. Dan valt er nog wat te bespreken in de les….”

“Ik vind dat een heel goede zet. De antwoorden waren altijd snel gevonden en werden dan over geschreven. Dit stimuleert ze ook, dat wanneer ze een vraag of vraagstelling niet begrijpen, ze via de docent om opheldering kunnen vragen. Ook dat kan veel informatie geven. Wie zijn er snel van begrip, wie heeft een leerbare houding, wie heeft veel herhaling nodig, enz.”

“Bedankt, het is een prima idee om er een wachtwoord aan te koppelen. Onze studenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun leerproces, zodra ze de opdrachten hebben gemaakt, ga ik ze bespreken en kunnen ze eventueel de antwoorden aanpassen.”

Maar docenten wijzen ook op het stimuleren van de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van studenten.

“Ik begrijp de didactische insteek, toch heb ik ervaren dat leerlingen niet (allemaal) zomaar de antwoorden gaan opzoeken en overschrijven. Het haalt een gedeelte zelfstandigheid weg voor bijv. meer autodidactisch ingestelde leerlingen. ”

“Dat is in het MBO ook wel onderdeel van het stimuleren van eigen verantwoordelijk natuurlijk. Wat voor soort student wil je zijn? Iemand die de antwoorden overschrijft of iemand die ze verstandig gebruikt.”

Gelukkig beschikken de meeste scholen over een elektronische leeromgeving. Een docent kan die gebruiken om de antwoorden beschikbaar te maken.

Zo heeft iedere docent die Biologie voor het MLO gebruikt de didactische keuze voor meer of minder zelfstandig leren.

wachtwoord
De beveiligde webpagina.