Nieuw in de zomervakantie

Zowel Basisvaardigheden Microbiologie als Biologie voor het MLO worden op veel laboratoriumscholen gebruikt. Voor een duidelijker overzicht krijgen beide leermethoden deze zomervakantie een aparte website. De websites worden volledig responsief, ‘mobile first‘ met snellere navigatiemenu’s, meer uitlegvideo’s en nog meer vragen in de zelftests.

Ook wordt deze zomervakantie gewerkt aan een nieuwe editie van Basisvaardigheden Microbiologie. Dit werkboek krijgt een vernieuwde lay-out met meer kleur. Ook zal er het een en ander aan inhoud veranderen. De hoofdstukken over Identificatie van micro-organismen en Voedingsmiddelenmicrobiologie worden aangepast.

De nieuwe zesde editie van Basisvaardigheden Microbiologie verschijnt begin 2018.

Nieuwe website

De website Biologie voor het MLO wordt deze zomervakantie vernieuwd. Volledig responsief, snellere navigatiemenu’s, meer uitlegvideo’s en nog meer vragen in de zelftests.

Recensie Biologie voor het MLO

In het tijdschrift NVOX (nummer 4 van 2017) staat een mooie recensie over het leerboek Biologie voor het MLO.
“Het boek geeft een mooi overzicht van de basiskennis biologie die een analist nodig lijkt te hebben”.
De recensent is niet alleen lovend over de inhoud, maar ook over de afbeeldingen: “Toen ik voor de eerste keer het boek doorbladerde, was ik vooral onder de indruk van de illustraties”.
Leerlingen gebruiken deze methode met veel plezier: “Rondvraag onder studenten van de lerarenopleiding, die stage lopen op mlo-scholen of zijn doorgestroomd vanaf het mlo, leert dat deze methode met veel plezier gebruikt wordt”.

NVOX 4-2017
Uit: NVOX magazine voor het onderwijs in natuurwetenschappen, april 2017