BioMedische kennis voor het MLO

De kern van dit leerboek wordt gevormd door de verschillende orgaanstelsels van de mens waarin anatomie en fysiologie centraal staan. Biomedische vakken als klinische chemie, hematologie, histologie, cytologie en microbiologie leveren elk hun aandeel. Hierdoor ontstaat een samenhangend beeld van de leerstof.

In de andere hoofdstukken worden biomedische laboratoriumtechnieken en een taxonomisch overzicht van enkele belangrijke groepen bacteriën behandeld.
Het boek is didactisch zo opgezet dat de student er zelfstandig mee aan de slag kan.

Nieuwe editie 2020

Het leerboek BioMedische kennis voor het MLO wordt volledig herzien.
De nieuwe editie verschijnt in 2020

Inhoudsopgave (nieuw)

 1. Biomedisch laboratorium
 2. Celpathologie 
 3. Embryologie
 4. Huid en epitheel
 5. Hormoonstelsel
 6. Zenuwstelsel
 7. Bloedcellen en beenmerg
 8. Bloedvaten
 9. Lymfestelsel
 10. Voeding en vertering
 11. Ademhalingsstelsel
 12. Nieren en urinewegen 
 13. Geslachtsorganen