Toetsen als leerstrategie

Zelftoetsing blijkt een van de meest effectieve leerstrategieën. Bij zelftoetsing (retrieval practice, oefenen door te herinneren) worden leerlingen ‘gedwongen’ informatie die zij eerder hebben geleerd op te halen uit hun geheugen. Doordat ze zich die informatie actief herinneren – dus de informatie terughalen – kunnen ze die beter en langer onthouden.

De leermethode Biologie voor het MLO maakt gebruik van deze effectieve leerstrategie. Op de website staan per hoofdstuk interactieve toetsen gerangschikt die leerlingen zelf kunnen maken.