Nieuw leerboek voor biologisch medisch analisten is bijna klaar!

Het afgelopen jaar hebben de auteurs Harrie de Rijk en Eus van Hove hard gewerkt aan kopij voor de nieuwe druk van het leerboek Biomedische kennis voor het mlo. Het nieuwe leerboek zal aansluiten op het profiel Biologisch medisch analist uit het Kwalificatiedossier Analisten.
Vakgebieden waarin biologisch medisch analisten meestal werken zijn klinische chemie, biochemie, biotechnologie, pathologie en microbiologie. Kern van dit boek bestaat daarom uit anatomie en fysiologie van de mens. Dit vormt immers de basis voor specialistische kennis van kerntaken en werkprocessen op biologisch medische laboratoria. 
Belangrijke verbeteringen in de nieuwe editie zijn:  

  • eenvoudiger taalgebruik met kortere zinnen;
  • meer afwisseling van tekst met verhelderende afbeeldingen;
  • leerstof verrijkt met contexten uit de beroepspraktijk;
  • leerboek full colour uitgevoerd.

De kopij ligt nu bij de uitgever. Komende tijd gaat uitgeverij Syntax Media aan het werk met de redactie en vormgeving van het boek. De nieuwe uitgave zal op dezelfde wijze worden vorm gegeven als de zesde editie van Biologie voor het mlo.
Een exacte verschijningsdatum is nog niet bekend, maar de uitgever verwacht dat de nieuwe editie binnen enkele maanden in de winkel ligt. Dus ruim op voor het begin van schooljaar 2020-2021.

Biologisch medisch analisten in opleiding.

Uitlegvideo’s als leerverdubbelaar

Als je bij een tekst ook beelden aanbiedt, leert de student twee keer zo goed. Dit is gebaseerd op de dual coding theory.

Hoe zit dat? In het brein worden geschreven en gesproken woorden slechts één keer gecodeerd, maar bij plaatjes van woorden gebeurt dit twee keer, eerst visueel en daarna verbaal. Beelden laten dubbele en dus sterkere sporen na in het lange termijn geheugen. Door beelden te gebruiken in je les, kun je de leerstof een stuk duidelijker maken. Dit kan bijvoorbeeld door middel van afbeeldingen, animaties, of uitlegvideo’s.

Op de website staan bij elk hoofdstuk uit het leerboek Biologie voor het MLO uitlegvideo’s die de leerstof verhelderen.  Studenten kunnen die in alle rust bekijken, pauzeren en terugspoelen als ze iets niet begrijpen. Bovendien leren studenten door de combinatie van woord en beeld twee keer zo goed.
Uitlegvideo’s als leerverdubbelaar.

Heron-reeks 50 jaar

Met een feestelijke bijeenkomst in het Rudolf Magnus Instituut in Utrecht stond Uitgeverij Syntax Media vandaag stil bij het 50 jarig jubileum van de Heron-reeks. De leermethode Biologie voor het MLO is een van de uitgaven die behoort tot de Heron-reeks. Het eerste leerboek in de reeks verscheen in 1968 met als titel: Theoretische grondslagen van de analyse in waterige oplossingen. Sindsdien is de Heron-reeks uitgegroeid met tientallen uitgaven die volop worden gebruikt in het laboratoriumonderwijs.
John van der Willik, oud-directeur van de Hogeschool Leiden benadrukte het belang van de Heron-reeks voor het laboratoriumonderwijs dat tegenwoordig meer geformuleerd is in competenties. “Daardoor is de bijbehorende vakinhoud meer dan ooit te vinden in de boeken van Heron-reeks“, aldus Van der Willik. “En daarom is het voortbestaan van deze reeks leerboeken van essentiële betekenis voor het kennisniveau van zowel de MBO als HBO analyst.

Uit de presentatie van John van der Willik.

Elisabeth de Ligt, directeur van Syntax Media en uitgever van de Heron-reeks, blikte vooruit en kondigde verschillende nieuwe uitgaven aan. In 2020 zal onder andere de geheel vernieuwde editie van BioMedische kennis voor het MLO verschijnen.

John van de Willik overhandigt het oudste boek uit de Heron-reeks aan Elisabeth de Ligt.