Nieuw in de zomervakantie

Zowel Basisvaardigheden Microbiologie als Biologie voor het MLO worden op veel laboratoriumscholen gebruikt. Voor een duidelijker overzicht krijgen beide leermethoden deze zomervakantie een aparte website. De websites worden volledig responsief, ‘mobile first‘ met snellere navigatiemenu’s, meer uitlegvideo’s en nog meer vragen in de zelftests.

Ook wordt deze zomervakantie gewerkt aan een nieuwe editie van Basisvaardigheden Microbiologie. Dit werkboek krijgt een vernieuwde lay-out met meer kleur. Ook zal er het een en ander aan inhoud veranderen. De hoofdstukken over Identificatie van micro-organismen en Voedingsmiddelenmicrobiologie worden aangepast.

De nieuwe zesde editie van Basisvaardigheden Microbiologie verschijnt begin 2018.

Uitstel Basisvaardigheden Microbiologie

De aangekondigde nieuwe editie van Basisvaardigheden Microbiologie wordt voorlopig uitgesteld. Door persoonlijke omstandigheden ben ik helaas niet in staat geweest om voldoende tijd te kunnen besteden aan de ontwikkeling van kopij. De lancering van de nieuwe, zesde editie van Basisvaardigheden Microbiologie staat nu gepland voor begin 2018.

Nieuwe editie Basisvaardigheden Microbiologie

Er is grote vraag naar Basisvaardigheden Microbiologie. Deze leermethode, bestaande uit een werkboek met ondersteunende website, wordt op de meeste laboratoriumscholen (MLO) in Nederland gebruikt.
De uitgever MK Publishing heeft besloten dat er een nieuwe editie gaat komen met een vernieuwde layout en met meer kleur. Ook zal er het een en ander aan inhoud veranderen. De hoofdstukken over Identificatie van micro-organismen en Voedingsmiddelenmicrobiologie worden aangepast.
De nieuwe zesde editie van Basisvaardigheden Microbiologie zal verschijnen begin 2018. In de zomer van 2017 zal de website Basisvaardigheden Microbiologie onder handen worden genomen, zodat onder meer de interactieve zelftests op de tablet of smartphone gemaakt kunnen worden.

Op en aanmerkingen ter verbetering van de leermethode zijn zeer welkom en kunnen hier worden doorgegeven.

zesde-druk

Mobile learning

Deze zomer wordt hard gewerkt aan het ‘responsief’ maken van de website bij Biologie voor het MLO. Na de zomervakantie zullen de zelftests zich, zowel op de computer als op de smartphone, gemakkelijk vertonen. De lay-out past zich aan aan de grootte van het beeldscherm.
Leerlingen kunnen zo, altijd-en-overal, zelfs onderweg naar school zelftests op hun telefoon oefenen. Dit wordt ‘mobile learning’ genoemd.
De nieuwe zelftests komen hier te staan.
IMG_8834